نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30487/rwab.2022.535920.1471

هما شهلایی؛ مریم صفرنواده؛ محمد آرمند؛ نعمت الله موسی‌پور


2. شناسایی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی به‌منظور طراحی الگو با رویکردکیفی فراترکیب

دوره 25، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 88-118

10.30487/rwab.2021.524304.1440

هما شهلایی؛ مریم صفرنواده؛ محمد آرمند؛ نعمت الله موسی‌پور