نویسنده = مریم ایزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور