نویسنده = احمدرضا نصر
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی شاخص‌های اهداف مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها

دوره 24، شماره 47، پاییز و زمستان 1399، صفحه 225-254

10.30487/rwab.2021.130841.1405

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا آهنچیان


2. شناسایی و اولویت‌بندی اهداف و فعالیت‌های یادگیری درس کارورزی در رشتة روان‌شناسی

دوره 23، شماره 45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-224

10.30487/rwab.2020.108593.1346

زهرا بابادی عکاشه؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی احمد آبادی


3. علل و چگونگی تدوین درس جدید و موانع آن در دانشگاههای استرالیا

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-42

احمدرضا نصر؛ این سولومونیدز؛ الیسون کامرون