نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی و اعتباریابی اصول و معیارهای طراحی کتب درسی مبتنی برآموزه‌های دینی در حوزه‌های علمیه

دوره 23، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 225-245

10.30487/rwab.2020.106655.1339

حسن فانیدپور؛ محمد رضا نیلی احمد آبادی؛ علی دلاور؛ حسین کارآمد


3. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-117

10.30487/rwab.2019.36384

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور