نویسنده = اسداالله زنگویی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تلفیق رمان‌های گرافیکی مبتنی بر تلفن همراه با کتب درسی چاپی بر یادگیری تاریخ دانشگاهی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 82-95

محممد علی رستمی نژاد؛ هادی سلیمان پور؛ اسد الله زنگویی


2. تأثیر قلم حروف (فونت) بر سرعت، درک مطلب و دقت خوانندگان کتب درسی

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-66

محمدعلی رستمی نژاد؛ اسداالله زنگویی؛ صادق شریفی‌نسب؛ حسین شکوهی‌ فرد