نویسنده = محمد آرمند
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه تأثیر محتوای دروس دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-113

حسن فانیدپور؛ جواد حاتمی؛ یوسف مهدوی نسب؛ محمد آرمند


3. طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 82-98

شبنم نثری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آرمند؛ عیسی رضایی


4. اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند