نویسنده = ملیحه صابری نجف‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. ضرورت تدوین کتاب فلسفه اسلامی با رویکرد آموزشی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-67

ملیحه صابری نجف‌آبادی


2. نقد کتاب فرق اسلامی جلد2

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 147-162

ملیحه صابری نجف‌آبادی