کلیدواژه‌ها = اقتصاد تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی متون درسی نظام‌های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-139

سیدحسین میرجلیلی