کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 3
1. پژوهش و نگارش منابع علمی در صنعت فرش: رویکرد علم‌سنجی با تأکید بر سهم ایران

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 58-70

نجلا حریری؛ هدی عابدی


2. بررسی و تحلیل سیر کیفی و کمّی محتوای آموزشی دروس باستان‌شناسی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 60-80

محمدرضا سعیدی؛ احمد چایچی امیرخیز


3. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور