کلیدواژه‌ها = اهداف دانشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. فارسی برای اهداف دانشگاهی: تحلیل کتاب فارسی ویژة علوم‌‌اجتماعی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-48

امیررضا وکیلی فرد؛ محمد باقر میرزایی حصاریان؛ نادیا احمدی خلخالی