کلیدواژه‌ها = دانشجویان مترجمی دورة کارشناسی ارشد
تعداد مقالات: 1
1. آموزش نقد ترجمه در دورة کارشناسی ارشد رشتة مطالعات ترجمه: انتظارات دانشجویان و محتوای آموزشی واحد درسی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 118-138

شیرین سلیمی بنی؛ حسین حیدری تبریزی؛ اکبر روحی