کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 8
1. شناسایی شاخص‌های اهداف مطلوب برای دروس رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها و میزان توجه به آن‌ها

دوره 24، شماره 47، پاییز و زمستان 1399، صفحه 225-254

10.30487/rwab.2021.130841.1405

مصطفی باقریان فر؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا آهنچیان


3. تحلیل «نظریه برنامه ‌درسی» در کتب دانشگاهی ایران

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-50

اصغر سلطانی


5. علل و چگونگی تدوین درس جدید و موانع آن در دانشگاههای استرالیا

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-42

احمدرضا نصر؛ این سولومونیدز؛ الیسون کامرون


6. ضرورت تأسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-98

غلامحسین غلامحسین زاده


7. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور


8. بررسی تاریخ تحولات کتابهای درسی مدارس در ایران (1230ـ1390ﻫ . ش)

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-131

اسفندیار معتمدی