کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل «نظریه برنامه ‌درسی» در کتب دانشگاهی ایران

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-50

اصغر سلطانی


3. علل و چگونگی تدوین درس جدید و موانع آن در دانشگاههای استرالیا

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 18-42

احمدرضا نصر؛ این سولومونیدز؛ الیسون کامرون


4. ضرورت تأسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-98

غلامحسین غلامحسین زاده


5. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور


6. بررسی تاریخ تحولات کتابهای درسی مدارس در ایران (1230ـ1390ﻫ . ش)

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-131

اسفندیار معتمدی