کلیدواژه‌ها = زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 3
2. نقد و بررسی سرفصل‌های «کارگاه فرهنگ‌نویسی» و ارائة طرح تدریس و تنظیم درس‌نامة آن

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 48-66

مرضیه مسیحی‌پور؛ ندا حیدرپور


3. ضرورت تأسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-98

غلامحسین غلامحسین زاده