کلیدواژه‌ها = کتاب الکترونیکی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

10.30487/rwab.2019.36384

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور


2. تحلیل شبکه هم‌تألیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزة کتاب الکترونیکی

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-108

سپیده فهیمی فر؛ محمدرضاا وصفی


3. طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 82-98

شبنم نثری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آرمند؛ عیسی رضایی


4. اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند