کلیدواژه‌ها = کتاب درسی دانشگاهی
تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30487/rwab.2022.535920.1471

هما شهلایی؛ مریم صفرنواده؛ محمد آرمند؛ نعمت الله موسی‌پور


شناسایی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی به‌منظور طراحی الگو با رویکردکیفی فراترکیب

دوره 25، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 88-118

10.30487/rwab.2021.524304.1440

هما شهلایی؛ مریم صفرنواده؛ محمد آرمند؛ نعمت الله موسی‌پور


سنتزپژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی

دوره 24، شماره 46، شهریور 1399، صفحه 114-145

10.30487/rwab.2020.122243.1387

ابراهیم اصابت طبری؛ محمد نوریان؛ محمد آرمند؛ داریوش نوروزی


ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

دوره 17، شماره 31، اسفند 1392، صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی


انسجام متن تعاریف در کتابهای درسی دانشگاهی

دوره 16، شماره 26، مهر 1391، صفحه 25-45

سعیده کمائی فرد؛ مریم جابر


نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، مهر 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور