کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 7
4. نقد دیوان‌ها و گزیده‌های اشعار رودکی منتشر شده در ایران

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-146

مهدی حیدری


5. تحلیل انتقادی کتاب‌های مبانی جامعه‌شناسی در ایران

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-27

حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی


6. ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی


7. نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور