کلیدواژه‌ها = نقد کتاب درسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه تصاویر خلاقانة ادبی در تدوین کتب دانشگاهی با رویکرد باشلاری

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 114-130

محمود جوان؛ عبدالرضا حسنی