کلیدواژه‌ها = فلسفه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلی بر برنامه‌ریزی آموزشی و متون درسی دانشگاهی فلسفه در ایران

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-190

مالک شجاعی جشوقانی


2. نقد کتاب فلسفة روش تحقیق در علوم انسانی

دوره 18، شماره 32، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-151

مصطفی همدانی