کلیدواژه‌ها = اثربخشی و کارایی در نگارش
تعداد مقالات: 1
1. صد ویژگی کتابهای دانشگاهی کارآمد و اثربخش

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17

یزدان منصوریان