کلیدواژه‌ها = انسجام کلان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 50-66

ابوالقاسم شکیبا؛ حسن اسدزاده