کلیدواژه‌ها = نویسنده هسته
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شبکه هم‌تألیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزة کتاب الکترونیکی

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-108

سپیده فهیمی فر؛ محمدرضاا وصفی