کلیدواژه‌ها = الگوی بیانی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی الگوهای بیانی متن بر درک خواندن

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

عاطفه فردوسی پور