کلیدواژه‌ها = ارزیابی کیفیت
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشتۀ مدیریت آموزشی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ فرشته بابان‌آبادی