کلیدواژه‌ها = کتاب دانشگاهی
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمدی و اثربخشی یک کتاب مطرح در رشتۀ مدیریت آموزشی

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-24

حسن‌رضا زین‌آبادی؛ فرشته بابان‌آبادی


2. تحلیل «نظریه برنامه ‌درسی» در کتب دانشگاهی ایران

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 28-50

اصغر سلطانی