کلیدواژه‌ها = بازشناسی شنیداری گفتار پیوسته
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد کتاب نظام آوایی زبان فارسی

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 111-131

وحید صادقی