کلیدواژه‌ها = روش تحقیق
تعداد مقالات: 2
1. دانش محتوایی تدریس پژوهش: چارچوبی برای تدوین کتب درسی روش تحقیق در علوم تربیتی و روان‌شناسی

دوره 23، شماره 45، پاییز و زمستان 1398، صفحه 118-136

مرتضی کرمی؛ سمیه حاتمی کیا؛ رویا پورحاجی


2. آسیب‌شناسی درس مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-47

طیبه صابری