کلیدواژه‌ها = رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه آموزش کارآفرینی در سرفصل‌‌های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاری

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 76-98

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جهانگیر صفری


2. آسیب‌شناسی درس مرجع‌شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 28-47

طیبه صابری