دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی وضعیت نگرش شناختی، عاطفی و عملکردی دانشجویان به دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

10.30487/rwab.2021.527180.1437

غلامرضا ضلبط پور کاری؛ سیدباقر حسینی کریمی


2. شناسایی و اولویت بندی ملاک‌های ارزیابی کتب چاپی در حوزه علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.30487/rwab.2021.533853.1462

محمد آرمند؛ مرتضی همت؛ میثم رحمانی؛ سپیده فهیمی فر؛ علی بهروزی؛ فرزانه طالب حقیقی؛ مریم زرقانی


3. تحلیل وضعیت موضوعی کتاب در حوزه نظری مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30487/rwab.2021.539451.1477

پرنیان نیکنام؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


4. نقد و بررسی کتاب "درایة الحدیث ؛ بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین"، نوشته دکتر شادی نفیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30487/rwab.2021.533223.1460

رضیّه سادات سجّادی