تعداد مقالات: 191
76. تألیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تأکید بر آموزش تلفظ

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-61

زهرا ابوالحسنی چیمه


78. طراحی الگوی سیستم نرم‌افزاری اعتباریابی کتاب‌های دانشگاهی مبتنی بر متن‌کاوی

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 38-77

علی رضا عبدی نسب؛ عصمت مؤمنی؛ سید مهدی طاهری


79. کاربرد گرافیک در کتابهای درسی دانشگاهی

دوره 14، شماره 22، بهار و تابستان 1388، صفحه 39-48


81. فراتحلیل تحول اخلاقی در تحقیقات انجام شده طی سالهای 1365ـ1388

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 42-81

زهرا شعبانی


83. بایستگیها در تولید بسته‌های آموزش مهارتهای زبانی برای گویشوران زبان دوم، بررسی موردی دو نمونه «صدی الحیاة» و «العربیة للناشئین»

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-65

حامد صدقى؛ سید عدنان اشکورى؛ سهیلا محسنی‌نژاد؛ رضا غفارثمر


85. تأملی بر کتاب درآمدی به نظام حکمت متعالیه (جلد سوم): انسان‌شناسی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-63

محمدرضا ارشادی‌نیا


86. اثربخشی پاراگرافبندی متن علمی بر درک مطلب دانشجویان

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 46-59

عاطفه فردوسی پور


87. نقد و بررسی سرفصل‌های «کارگاه فرهنگ‌نویسی» و ارائة طرح تدریس و تنظیم درس‌نامة آن

دوره 19، شماره 36، بهار و تابستان 1394، صفحه 48-66

مرضیه مسیحی‌پور؛ ندا حیدرپور


90. بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتاب‌های دانشگاهی، مطالعة کتاب‌های تاریخ ایران دوره میانه

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-75

مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی


91. بررسی تأثیر انسجام متن در سطح خرد و کلان بر بهبود درک مطلب

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 50-66

ابوالقاسم شکیبا؛ حسن اسدزاده


92. تأثیر قلم حروف (فونت) بر سرعت، درک مطلب و دقت خوانندگان کتب درسی

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-66

محمدعلی رستمی نژاد؛ اسداالله زنگویی؛ صادق شریفی‌نسب؛ حسین شکوهی‌ فرد


93. نقد کتاب کتابشناسی توصیفی ادبیات تطبیقی در ایران

دوره 21، شماره 40، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

اصغر اسمعیلی؛ عبدالله آلبوغبیش


100. ضرورت تدوین کتاب فلسفه اسلامی با رویکرد آموزشی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-67

ملیحه صابری نجف‌آبادی