تعداد مقالات: 191
101. پژوهش و نگارش منابع علمی در صنعت فرش: رویکرد علم‌سنجی با تأکید بر سهم ایران

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 58-70

نجلا حریری؛ هدی عابدی


103. ارزیابی تحلیلی کتاب زبان انگلیسی عمومی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-78

ناصر رشیدی؛ مریم بهرامی


104. بررسی و تحلیل سیر کیفی و کمّی محتوای آموزشی دروس باستان‌شناسی در ایران

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 60-80

محمدرضا سعیدی؛ احمد چایچی امیرخیز


108. بررسی و مقایسه ابعاد یادگیری لغت در کتابهای زبان انگلیسی تخصصی «سمت»

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 66-83

رضا رضوانی؛ سمیه نوروزی


113. معیارها و شاخص‌های تدوین و ارزیابی کتاب‌های مکالمة عربی دانشگاه پیام نور بر اساس اهداف آموزشی وزارت علوم و فناوری

دوره 19، شماره 37، پاییز و زمستان 1394، صفحه 72-97

هادی نظری منظم؛ عیسی متقی زاده؛ لیلا محمدی نیا


116. خاقانی‌پژوهی؛ معرفی و نقد پژوهش‌های انجام‌گرفته دربارة خاقانی از آغاز تا امروز

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 74-93

ناصر نیکوبخت؛ سیدعلی سراج


117. جایگاه آموزش کارآفرینی در سرفصل‌‌های رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با تأکید بر رویکرد رفتاری

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 76-98

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جهانگیر صفری


118. آسیب‌شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 78-96

محمدرضا ارشادی نیا


119. طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان

دوره 16، شماره 27، پاییز و زمستان 1391، صفحه 82-98

شبنم نثری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آرمند؛ عیسی رضایی


120. «چون جمع شد معانی» نقد و بررسی کتاب نگاهی تحلیلی به علم بیان

دوره 21، شماره 41، پاییز و زمستان 1396، صفحه 82-98

روح الله هادی


122. نکاتی چند درباره ویرایش متون درسی

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 65-76


125. تبیین ابعاد برنامه درسی پنهان در دروس معارف اسلامی مقطع کارشناسی نظام آموزش عالی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 71-86

موسی پیری؛ منیره نیک پیران