تعداد مقالات: 191
127. تحلیل محتوای متون درسی تاریخ دانشگاهها با تأکید بر تکنیک سطح خوانایی فرای

دوره 17، شماره 28، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-96

امامعلی شعبانی؛ رزا معماری


128. نیازسنجی سرفصلها و منابع درسی رشته های هنر

دوره 14، شماره 23، پاییز و زمستان 1388، صفحه 77-99


129. ابزارهای مطالعاتی در منابع جغرافیایی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-92

پروانه شاه‌حسینی


130. ضرورت تأسیس گرایشهای بین رشته ای در رشته زبان و ادبیات فارسی

دوره 16، شماره 26، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-98

غلامحسین غلامحسین زاده


131. تأثیر تلفیق رمان‌های گرافیکی مبتنی بر تلفن همراه با کتب درسی چاپی بر یادگیری تاریخ دانشگاهی

دوره 20، شماره 39، پاییز و زمستان 1395، صفحه 82-95

محممد علی رستمی نژاد؛ هادی سلیمان پور؛ اسد الله زنگویی


132. بررسی تأثیر روش بارش مغزی بر خلاقیت هنرجویان در آموزش تصویرسازی

دوره 17، شماره 29، پاییز و زمستان 1392، صفحه 84-98

هما رضازاده؛ مرتضی پورمحمدی؛ فاطمه حسن پور


133. تحلیل شبکه هم‌تألیفی، مجلات و موضوعات هسته مقالات حوزة کتاب الکترونیکی

دوره 17، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-108

سپیده فهیمی فر؛ محمدرضاا وصفی


136. تحلیل محتوای کتاب آمار و مدل‌سازی بر اساس ساختار و نوع مسائل دیوید جانسن و دیدگاه دبیران

دوره 18، شماره 35، پاییز و زمستان 1393، صفحه 94-110

فیروز محمودی؛ لاله محمدپور زال


139. آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-120

رضا پیش‌قدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبایی فارانی


142. زبان غیرمعیار در فرهنگ درست‌نویسی سخن

دوره 21، شماره 41، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-120

حسین داوری


143. تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-117

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور


145. طرحی برای آموزش ترجمۀ دیداری در کلاس‌های ترجمۀ شفاهی

دوره 22، شماره 42، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-128

شیلان شفیعی؛ منصور توکلی؛ حسین وحید دستجردی


146. ضرورت بازنگری سرفصل دروس رشته ادیان و عرفان

دوره 14، شماره 21، بهار و تابستان 1388، صفحه 79-91


148. تحلیل کتاب‌سنجی و توزیع موضوعی کتاب‌ در حوزه نظری علوم ورزشی ایران براساس متغیرهای کتاب‌سنجی و جهت‌گیری موضوعی

دوره 17، شماره 31، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-103

شیما موسوی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید ابراهیم پور


149. نقد کتاب ارتباط‌شناسی

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1393، صفحه 89-115

مصطفی همدانی


150. معیارهای کتاب تخصصی مطلوب در رشتۀ زبان انگلیسی

دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 90-115

منوچهر جعفری گهر؛ بهروز جمالوندی