بررسی کتاب مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر(عملی ـ تطبیقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به اینکه نقد ادبی یکی از مهم‌ترین دروس رشتۀ زبان و ادبیات عربی است و کتاب‌های بسیاری در این زمینه نگاشته شده است که شاید بتواند نقشۀ راه مناسبی باشد برای آموزش نقد ادبی؛ این مقاله به بررسی کتابی می‌پردازد که مناهج النقد الأدبی العربی المعاصر (عملی­ تطبیقی) نام دارد؛ نویسندۀ این کتاب حمید احمدیان است و در سازمان مطالعه و تدوین (سمت) به چاپ رسیده است. نگارندۀ مقاله به موضوعاتی چون: عنوان کتاب، ساختار کتاب، مقدمه و تقسیم‌بندی فصول، انسجام، منابع مورد استفاده، و در بررسی محتوا به شیوه‌‌‌های نقد ادبی که کتاب از آن‌ها سخن به میان آورده است می‌‌‌پردازد؛ شیوه‌‌‌هایی چون تاریخی، جامعه‌‌‌شناختی، روان‌شناختی، فرمالیستی و ساختارگرا. در بسیاری از شیوه‌‌‌های نقد ادبی که نویسندۀ کتاب از آن سخن می‌‌‌گوید، کمتر نشانی از انسجام و یکدستی در ارائۀ آراء، اندیشه‌‌‌ها و معرفی ناقدان معروف هر یک از این شیوه‌‌‌ها وجود دارد؛ همچنین نارسایی‌‌‌هایی در توضیح بسیاری از مفاهیم و موضوعات شیوه‌‌‌های نقد ادبی در این کتاب به چشم می‌‌‌خورد.

کلیدواژه‌ها