نمایه نویسندگان

آ

 • آرمند، محمد تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 88-136]

ا

 • ابراهیمی، شیما تحلیل محتوای درسنامة فارسی‌عمومی براساس الگوی مفهومی‌آموزش [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 164-188]
 • احمدی، طاهره نقدی بر کتاب برنامه‌ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 189-212]
 • اسمعیلی پرزان، مریم تحلیل کیفی؛ تألیفی و طراحی آموزشی کتاب «دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه» [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 137-163]
 • اشرف، حمید پدیدارشناسی، ساخت و اعتباربخشی انگارۀ روایی پسینی سنجۀ زبان در آزمون ورودی دانشگاه: کاربردهایی برای آزمون‏سازی در تحصیلات تکمیلی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 189-217]
 • اکبری، احمد شاخص‌ها و مؤلفه‌های شایستگی مؤلفان کتب درسی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 270-294]
 • امتی، محمدباقر تجزیه و تحلیل کتاب اسلام نص‌گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه (شرح و ارزیابی پروژۀ اخباری‌پژوهی رابرت گلیو) [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 61-77]
 • ایمانیان، حسین نقد شیوة نگارش نام‏واژه‏های اسلامی در کتاب‏های ترجمه‏شده از زبان‏های اروپایی به فارسی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 295-320]

ب

 • باقری پور، رضیه ارزیابی کتاب های زبان انگلیسی برای رشته های پزشکی( ای ام پی) در ایران با استفاده از زبان شناسی پیکره ای همراه با ارائه لیست خلاصه ای از کلمات پزشکی مکمل برای دانشجویان [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 213-236]
 • بهرامی، سوسن ارزیابی میزان انطباق برنامۀ درسی قصدشده در کتاب اخلاق اسلامی با برنامۀ درسی اجراشده و کسب‌شده در دانشگاه‌ها [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 321-343]

پ

 • پروین، نورالدین بررسی تأثیر تدریس معکوس بر یادگیری نحو عربی: مطالعه مقایسه‌ای روش تدریس سنتی و روش‌های نوین آموزشی استاندارد و مجازی در مجموعه آموزشی صدی الحیاة [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 66-87]

ت

 • تقدمی، محمد شاهین بهترین شیوه برای تهیۀ محتوای آموزشی برخط غیرهم‌زمان: نگرش متخصصان محتوایی تهیۀ کتب دانشگاهی برای دانشجویان علوم انسانی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 144-168]

ج

 • جعفری هرندی، رضا ارزیابی میزان انطباق برنامۀ درسی قصدشده در کتاب اخلاق اسلامی با برنامۀ درسی اجراشده و کسب‌شده در دانشگاه‌ها [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 321-343]
 • جمشیدی، رضا نقدی بر رویکرد کهن‌الگویی نقد ادبی در درس‌نامه‌های فارسی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 169-188]

ح

 • حسینی، سید رضا نقد و تحلیلی بر کتاب «سکه های مسی ایران، فلوس دوره های صفوی تا قاجار» [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 218-252]

خ

 • خدابخش زاده، حسین پدیدارشناسی، ساخت و اعتباربخشی انگارۀ روایی پسینی سنجۀ زبان در آزمون ورودی دانشگاه: کاربردهایی برای آزمون‏سازی در تحصیلات تکمیلی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 189-217]
 • خسروانی، محمود پدیدارشناسی، ساخت و اعتباربخشی انگارۀ روایی پسینی سنجۀ زبان در آزمون ورودی دانشگاه: کاربردهایی برای آزمون‏سازی در تحصیلات تکمیلی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 189-217]

ر

 • راستی، علیرضا تأملی انتقادی در باب برنامة درسی بازنگری‌شدة کارشناسی رشتة آموزش زبان انگلیسی در سطح قصد و اجرا: پژوهشی سندکاوانه [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 218-252]
 • رحیمی نژاد، ویدا بررسی، تحلیل و نقد کتاب «تاریخ نقد ادبی» [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 237-257]
 • رزاقی هریکنده ئی، هادی نقد مبنائی کتاب مکتب در فرایند تکامل با تأکید بر رویکرد تحول تاریخی عقائد شیعه [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 22-42]
 • رزاقی هریکنده ئی، هادی بازکاوی ابهام‌زایی نسبت‌به فلسفۀ غیبت با تأکید برکتاب مکتب در فرایند تکامل [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 78-97]
 • رستمیان، مرتضی پدیدارشناسی، ساخت و اعتباربخشی انگارۀ روایی پسینی سنجۀ زبان در آزمون ورودی دانشگاه: کاربردهایی برای آزمون‏سازی در تحصیلات تکمیلی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 189-217]
 • رضائی، عباسعلی فعالیت‌های هوشیاری-افزا در حوزه واژگان: مطالعه موردی کتابهای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 1-21]
 • رفعتی پناه مهرآبادی، مهدی جایگاه نقد منابع در کتاب‏های تاریخ سازمان سمت: ارائۀ یک پیشنهاد [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 123-143]

ز

 • زالی، مصطفی تأملی انتقادی در روایت کتاب بن‌لایه‌های شناخت از ایدالیسم استعلایی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 98-122]
 • زندیه، حسن نقد و تحلیلی بر کتاب «سکه های مسی ایران، فلوس دوره های صفوی تا قاجار» [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 218-252]

س

 • سامانی، ابراهیم ارزیابی کتاب های زبان انگلیسی برای رشته های پزشکی( ای ام پی) در ایران با استفاده از زبان شناسی پیکره ای همراه با ارائه لیست خلاصه ای از کلمات پزشکی مکمل برای دانشجویان [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 213-236]
 • سجادی کوچصفهانی، شهره سادات بازنمایی آموزش مهارت گفتگو در کتاب‌های آموزش زبان فارسی بر اساس رویکرد ارتباطی مطالعه موردی مجموعه مینا [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 25-60]
 • سیری، هانیه فعالیت‌های هوشیاری-افزا در حوزه واژگان: مطالعه موردی کتابهای آموزش زبان انگلیسی برای اهداف ویژه در ایران [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 1-21]

ش

 • شهلایی، هما تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 88-136]
 • شیردل، میلاد شناسایی ملاک‌ها و نشانگرهای اصیل‌نویسی در نگارش علمی دانشگاهی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 1-24]

ص

 • صالحی، کیوان شناسایی ملاک‌ها و نشانگرهای اصیل‌نویسی در نگارش علمی دانشگاهی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 1-24]
 • صفرنواده، مریم تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 88-136]
 • صمدی، پروین نقدی بر کتاب برنامه‌ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 189-212]

ض

 • ضیائی، پگاه ترجمه به عنوان ابزار آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه: ارائه ی چارچوبی منعطف برای طراحی تمرین [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 43-65]

ط

ع

 • عباسی، آزیتا بازنمایی آموزش مهارت گفتگو در کتاب‌های آموزش زبان فارسی بر اساس رویکرد ارتباطی مطالعه موردی مجموعه مینا [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 25-60]

ف

 • فرخی پور، سجاد بررسی تأثیر تدریس معکوس بر یادگیری نحو عربی: مطالعه مقایسه‌ای روش تدریس سنتی و روش‌های نوین آموزشی استاندارد و مجازی در مجموعه آموزشی صدی الحیاة [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 66-87]
 • فلاح تفتی، فاطمه تحلیل کیفی؛ تألیفی و طراحی آموزشی کتاب «دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه» [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 137-163]
 • فلاح مهنه، تورج شاخص‌ها و مؤلفه‌های شایستگی مؤلفان کتب درسی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 270-294]

ق

 • قدیریان، هاجر شناسایی ملاک‌ها و نشانگرهای اصیل‌نویسی در نگارش علمی دانشگاهی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 1-24]
 • قرائی، زهره ترجمه به عنوان ابزار آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه: ارائه ی چارچوبی منعطف برای طراحی تمرین [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 43-65]

ک

 • کاظمی، فاطره تحلیل محتوای درسنامة فارسی‌عمومی براساس الگوی مفهومی‌آموزش [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 164-188]

م

 • مازندرانی، امیرعلی بهترین شیوه برای تهیۀ محتوای آموزشی برخط غیرهم‌زمان: نگرش متخصصان محتوایی تهیۀ کتب دانشگاهی برای دانشجویان علوم انسانی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 144-168]
 • موسی‌پور، نعمت الله تجارب استادان حوزه علوم انسانی از ویژگیهای کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگوی تدوین کتاب درسی دانشگاهی : یک مطالعه کیفی پدیدار شناسی [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 88-136]
 • مومنی مهموئی، حسین شاخص‌ها و مؤلفه‌های شایستگی مؤلفان کتب درسی [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 270-294]

ن

 • نوردین، نورین ارزیابی کتاب های زبان انگلیسی برای رشته های پزشکی( ای ام پی) در ایران با استفاده از زبان شناسی پیکره ای همراه با ارائه لیست خلاصه ای از کلمات پزشکی مکمل برای دانشجویان [دوره 26، شماره 50، 1401، صفحه 213-236]
 • نوروزپور، غزاله بازنمایی آموزش مهارت گفتگو در کتاب‌های آموزش زبان فارسی بر اساس رویکرد ارتباطی مطالعه موردی مجموعه مینا [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 25-60]

و

 • وطن خواه، کوشا تجزیه و تحلیل کتاب اسلام نص‌گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه (شرح و ارزیابی پروژۀ اخباری‌پژوهی رابرت گلیو) [دوره 26، شماره 51، 1401، صفحه 61-77]