نویسنده = محمد آرمند
شناسایی و اولویت بندی ملاک‌های ارزیابی کتب چاپی در حوزه علوم پزشکی

دوره 25، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 237-271

10.30487/rwab.2021.533853.1462

محمد آرمند؛ مرتضی همت؛ میثم رحمانی؛ سپیده فهیمی فر؛ علی بهروزی؛ فرزانه طالب حقیقی؛ مریم زرقانی


شناسایی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی به‌منظور طراحی الگو با رویکردکیفی فراترکیب

دوره 25، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 88-118

10.30487/rwab.2021.524304.1440

هما شهلایی؛ مریم صفرنواده؛ محمد آرمند؛ نعمت الله موسی‌پور


سنتزپژوهی ویژگی‌های کتاب درسی دانشگاهی

دوره 24، شماره 46، شهریور 1399، صفحه 114-145

10.30487/rwab.2020.122243.1387

ابراهیم اصابت طبری؛ محمد نوریان؛ محمد آرمند؛ داریوش نوروزی


طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان

دوره 16، شماره 27، دی 1391، صفحه 82-98

شبنم نثری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آرمند؛ عیسی رضایی


اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

دوره 16، شماره 25، مرداد 1391، صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند