کلیدواژه‌ها = کتاب الکترونیکی
تحلیل نسلی از ترجیح دانشجویان دارای ویژگی‌‌های بومیان دیجیتال به داشتن کتاب درسی الکترونیکی

دوره 23، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 99-117

10.30487/rwab.2019.36384

مریم ایزی؛ خدیجه علی آبادی؛ محمد رضا نیلی؛ علی دلاور


طراحی و تولید کتاب درسی الکترونیکی و بررسی تأثیر آن بر یادگیری و نگرش دانشجویان

دوره 16، شماره 27، دی 1391، صفحه 82-98

شبنم نثری؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمد آرمند؛ عیسی رضایی


اصول طراحی و نگارش کتابهای درسی الکترونیکی

دوره 16، شماره 25، مرداد 1391، صفحه 7-26

شبنم نثری؛ عیسی رضایی؛ محمد آرمند