کلیدواژه‌ها = کتاب درسی
شناسایی و اولویت بندی ملاک‌های ارزیابی کتب چاپی در حوزه علوم پزشکی

دوره 25، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 237-271

10.30487/rwab.2021.533853.1462

محمد آرمند؛ مرتضی همت؛ میثم رحمانی؛ سپیده فهیمی فر؛ علی بهروزی؛ فرزانه طالب حقیقی؛ مریم زرقانی


ارزیابی مواد آموزشی زبان فارسی برای دانشجویان غیرایرانی: واکاوی درسنامه‌ی” مینا “

دوره 25، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 1-28

10.30487/rwab.2021.520552.1425

امیررضا وکیلی فرد؛ فاطمه جنتی راد؛ زویا رضایی محلاتی؛ محمد باقر میرزایی حصاریان


نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره 20، شماره 38، شهریور 1395، صفحه 114-131

علی روحانی؛ مریم فرهنگ جو


ارزیابی تحلیلی کتاب زبان انگلیسی عمومی

دوره 16، شماره 25، مرداد 1391، صفحه 59-78

ناصر رشیدی؛ مریم بهرامی