کلیدواژه‌ها = نقد
تحلیل انتقادی کتاب‌های مبانی جامعه‌شناسی در ایران

دوره 19، شماره 36، فروردین 1394، صفحه 1-27

حمید عبداللهیان؛ تقی آزاد ارمکی


ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی

دوره 17، شماره 31، اسفند 1392، صفحه 14-30

نیره‌السادات سلیمانزاده نجفی؛ حسن اشرفی ریزی؛ محمدحسین یارمحمدیان؛ لیلا شهرزادی


نقدی بر کتابهای ‌درسی دانشگاهی رشته علوم ‌تربیتی در ایران

دوره 16، شماره 26، مهر 1391، صفحه 119-142

سیدمحمدحسین حسینی؛ معصومه مطور