کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
جذابیت نگارشی در نگارش علمی دانشگاهی: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30487/rwab.2023.1998733.1561

میلاد شیردل؛ کیوان صالحی؛ هاجر قدیریان


شناسایی ملاک‌ها و نشانگرهای اصیل‌نویسی در نگارش علمی دانشگاهی

دوره 26، شماره 51، اسفند 1401، صفحه 1-24

10.30487/rwab.2023.1987891.1548

میلاد شیردل؛ کیوان صالحی؛ هاجر قدیریان