دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای کفایت اجتماعی فلنر در کتاب پنج رساله ی افلاطون (شجاعت، دوستی، ایون، پروتاغوراس، مهمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.30487/rwab.2023.1986637.1545

جواد جهان؛ محمد حسن میرزا محمدی؛ اکبر رهنما


تاثیر محیط یادگیری بازی وارسازی شده بر پرورش تفکر خلاق میان دانشجویان کارشناسی در واحد دانشگاهی آموزش تفکر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

10.30487/rwab.2023.1995719.1557

حجت دهقان زاده؛ جعفر احمدی گل؛ حسین دهقانزاده


ارزیابی و نقد کیفیت کتاب درسی دانشگاهی «نمایشنامه قرن 17 تا 20» بر اساس معیار ده‌گانه منصوریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.30487/rwab.2023.1990004.1552

ویدا رحیمی نژاد


جذابیت نگارشی در نگارش علمی دانشگاهی: مطالعه‌ای پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30487/rwab.2023.1998733.1561

میلاد شیردل؛ کیوان صالحی؛ هاجر قدیریان


بررسی اصول فرهنگ‌نویسی و فرآیندهای واژه‌‌گزینی (مورد مطالعه کتاب "فرهنگ اصطلاحات ادبی عربی_فارسی")

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30487/rwab.2023.1996046.1559

فاطمه اکبری زاده؛ آزاده زمانی فروشانی


آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: در جستجوی رویکردهای کارآمد طراحی سرفصل درسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.30487/rwab.2023.1989473.1550

امیررضا وکیلی فرد؛ پریسا محمدحسینی هنرور