داوران

داوران علمی نشریه در سال 1401

داوران علمی نشریه در سال 1400

داوران علمی نشریه در سال 1399

داوران علمی نشریه در سال 1398

داوران علمی نشریه در سال 1397

داوران علمی نشریه در سال 1396

داوران علمی نشریه در سال 1395

داوران علمی نشریه در سال 1394

داوران علمی نشریه در سال 1393

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محمد آرمند برنامه ریزی، علوم تربیتی سازمان سمت
ناصر آقابابائی روانشناسی گروه علوم رفتاری، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سمت
اکرم آیتی زبان و ادبیات فرانسه مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان
عباس آینه چی
صغرا ابراهیمی قوام روانشناسی دانشیار رشته روانشناسی عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا ابوالحسنی چیمه زبان شناسی، فرهنگ- جامعه شناسی پژوهشکده سمت
محمد جواد ابوالقاسمی الهیات عضو هیات علمی سازمان سمت
مهدی احمدی زبان شناسی پژوهشکده سمت
محمد احمدی منش تاریخ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار پژوهشکده سمت
حمید اراضی استاد/گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان
عباس اسدی گروه روزنامه نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
راضیه اسلامیه زبان و ادبیات فارسی عضو هییت علمی دانشگاه آزاد پرند
علی اسودی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
امیر رضا اصنافی علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فرنوش اعلامی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
عیسی امن خانی زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
ابوالحسن امین مقدسی رییس دانشکده زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
عباس بازرگان علوم تربیتی استاد تمام دانشگاه تهران رشته علوم تربیتی
محمد ابراهیم باسط
ابراهیم برزگر علوم سیاسی استاد
فاطمه بهرامی
داریوش بوستانی علوم اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی کربلائی پازوکی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید پاشایی شیعه شناسی استادیار رشته شیعه شناسی و فلسفه اخلاق گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان
زهرا پاکزاد دانشگاه الزهرا
فرید پروانه زبان و ادبیات انگلیسی مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی
غلامرضا پیروز زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مشهد
عبدالرضا تالانه استادیار رشته حسابداری دانشگاه آزاد
علی تسلیمی زبان و ادبیات فارسی دانشیار رشته زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
محمد شاهین تقدمی زبان انگلیسی تخصصی عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
کیومرث تقی پور علوم تربیتی دانشگاه تبریز
داود تقی پور بازرگانی زبان انگلیسی تخصصی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی- دانشگاه ازاد اسلامی - واحد رشت- ایران
حسین جعفری ثانی دانشکده علوم تربیتی/ فردوسی مشهد
حسین جلیلیان مدیریت استادیار سمت رشته مدیریت
محمد جوادی پور برنامه ریزی، علوم تربیتی عضو هیئت علمی گروه روش ها و برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مریم چراغی الهیات پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت
فاطمه حاجی اکبری الهیات استادیار دانشگاه کوثر بجنورد
سیدمحمدحسین حسینی علوم تربیتی دکتری برنامه‌ریزی درسی، عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، و دبیر گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه
حمید رضا خادمی فلسفه و کلام عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه (سمت)
مهدی خاقانی اصفهانی حقوق استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
علیرضا خان‌جان زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علمی کاربردی هلال ایران مترجم رسمی دادگستری
مهیار خانی مقدم الهیات استادیار قرآن و حدیث دانشگاه گیلان
مهدی خبازی کناری فلسفه و کلام هیأت علمی دانشگاه مازندران
صدف خلیجیان علوم تربیتی دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود خلیلیان شلمزاری گروه روان‌شناسی،‌دانشکده علوم انسانی،‌دانشگاه شاهد،‌تهران،‌ایران
ابوالفضل خوش منش علوم قرآن و حدیث
شیلا خیرزاده زبان انگلیسی تخصصی دانشگاه صبح صادق اصفهان
مریم دانای طوسی خواندن، زبان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان رشته روان شناسی زبان و زبان شناسی آموزشی
حسین داوری زبان شناسی عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی، دانشگاه دامغان
حامد دژآباد الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم
حسین راست منش گرافیک مدرس دانشگاه علم و فرهنگ رشته پژوهش و هنر
مسعود راعی شریف TESL Journal, Washington State University
علیرضا رامروز استادیار دانشگاه آزاد رشته حسابداری
مهرداد رایجیان اصلی حقوق گروه حقوق جزا و جرم شناسی
زینب ربانی دانشگاه سمنان
حسین علی رحیمی زبان و ادبیات فارسی استادیار رشته زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
آتوسا رستم بیک زبان شناسی
محممد علی رستمی نژاد علوم تربیتی دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند
ابراهیم رضایی دانشیار رشته اقتصاد عضو هیآت علمی سازمان سمت
عیسی رضایی تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
عبدالباقی رضایی تالار پشتی دانشگاه
سید عباس رضوی علوم تربیتی استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهزاد رضوی فرد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی رفعتی پناه مهرآبادی تاریخ، تاریخ و تمدن ملل اسلامی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، گروه مطالعات تاریخی
م رمضانی گروه علوم اجتماعی، پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت
رحیم رمضانی نژاد دانشگاه گیلان
محمد تقی رودی علوم تربیتی دبیرگروه مطالعات درسی سمت
علیرضا زارع زبان و ادبیات انگلیسی
اسماعیل زارعی زوارکی استاد
طالب زندی تکنولوژی آموزشی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت
مهدی سبحانی نژاد فلسفه و کلام دانشگاه شاهد
سید صمد سجادی زبان و ادبیات انگلیسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرهاد سلیمان نژاد هنر پژوهش و هنر
محمدمحسن شارعی علوم سیاسی
عبدالرسول شاکری زبان و ادبیات فارسی سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
پروانه شاه حسینی جغرافیا
غلامرضا شمس مورکانی مدیریت دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
حمید شهریاری فلسفه و کلام استادیار و هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه سازمان سمت
محمد شیخ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت
ناصر شیربگی علوم تربیتی بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه علوم تربیتی
داود صائمی علوم قرآن و حدیث گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ملیحه صابری نجف آبادی فلسفه و کلام هیات علمی سازمان سمت
علی صالحی فارسانی علوم سیاسی استادیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد سمنان
رضا صحرایی
مهدی صداقت پیام زبان و ادبیات انگلیسی عضو هیئت علمی
حامد صدقی زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی
لاله صمدی
زهیر صیامیان تاریخ هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
مرضیه طلایی گروه هنر، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر
شهرزاد طهماسبی
عبدالله عابدینی هیات علمی سازمان سمت
سیمین عارفی فلسفه و کلام هیأت علمی سازمان سمت
حیات عامری زبان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
تقی عبدی حاجیکلایی علوم اجتماعی پژوهشگر
مرتضی عزتی استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
نعمت الله عزیزی
محمود رضا عطائی استاد تمام گروه زبان های خارجی دانشگاه خوارزمی تهران
کاظم عظیمی زبان و ادبیات عربی استادیار رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سحر غفاری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مهبد غفاری زبان شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه کمبریج انگلستان
مقصود فراستخواه موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی
هاشم فردانش علوم تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
عبدالحسین فرزاد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
محسن فرمیهنی فراهانی دانشگاه شاهد
مسعود فرهمندفر زبان و ادبیات انگلیسی پژوهشگر آزاد
عبدالرسول فروتن زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی سازمان سمت
عبدالحسین فقهی زبان و ادبیات عربی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی/ دانشگاه تهران
مسعود فکری زبان و ادبیات عربی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی سازمان سمت
محمدحسین قائمی
داود قرونه
محمد رضا قلیچخانی مربی بازنشسته
نرگس قندیل زاده زبان و ادبیات عربی پژوهشگر پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران
مسعود قیومی زبان شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سیدحسین کاظمی استادیار سمت رشته مدیریت
محمدرضا کرامتی دانشیار رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
نادر کریمیان سردشتی باستان شناسی، تاریخ استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی
محمد کشاورز استادیار گروه ایران شناسی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
عبدالحسین کلانتری جامعه شناسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
سارا کیانی زبان شناسی مرکز آزفای دانشگاه الزهرا، تهران
رامین گلشائی زبان شناسی عضو هیئت علمی / دانشگاه الزهرا
راحله گندمکار زبان شناسی استادیار گروه زبان شناسی، دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
غلامرضا لطیفی Olampic Village
امیرعلی مازندرانی روانشناسی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
عیسی متقی زاده دانشگاه تربیت مدرس
وحید محمودی ادیان و عرفان عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
بهروز محمودی بختیاری دانشیار دانشگاه تهران
مریم مسگر زبان شناسی پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مجید معارف الهیات، علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران
ملیحه معلم ادیان و عرفان عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سیف اله ملائی پاشایی زبان شناسی استادیار دانشگاه پیام نور
حسین ملانظر زبان و ادبیات انگلیسی مدیر گروه مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبائی
مصطفی موسوی راد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
مسعود موسوی شفایی
فواد مولودی زبان و ادبیات فارسی استادیار سازمان سمت
مهین ناز میر دهقان زبان شناسی دانشیار رشته زبانشناسی همگانی دانشکده زبان و ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه شهید بهشتی
سید حسن میرفخرایی حقوق
سیدمجید نبوی علوم قرآن و حدیث دبیر گروه قرآن و حدیث سازمان سمت
احمدرضا نصر دانشگاه اصفهان
محسن نوبخت زبان شناسی
عبدالرضا نوروزی چاکلی علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
موسی نوشی کوچکسرائی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا نیکویی زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه گیلان. رشت
محمد رضا نیلی عضو هیت علمی
حسین هاجری زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت
سعدالله همایونی زبان و ادبیات عربی استادیار دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیات عربی
مصطفی همدانی الهیات، فلسفه و کلام حوزه علمیه قم
محمود واعظی الهیات
اسماعیل وزیری