کلیدواژه‌ها = کتاب درسی
تعداد مقالات: 6
4. نقد و ارزیابی کتاب زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور

دوره 20، شماره 38، بهار و تابستان 1395، صفحه 114-131

علی روحانی؛ مریم فرهنگ جو


6. ارزیابی تحلیلی کتاب زبان انگلیسی عمومی

دوره 16، شماره 25، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-78

ناصر رشیدی؛ مریم بهرامی