بایستگی‌ها و سنجش کتاب‌های دانشگاهی: کتاب واژه‌شناسی قرآن مجید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

10.30487/rwab.2020.111704.1353

چکیده

کتاب واژه‏شناسی قرآن مجید، اثر غلامعلی همایی از جمله کتاب‏های تخصصی در حوزۀ معناشناسی قرآن است که بر اساس سرفصل وزارت علوم، و برای دانشجویان کارشناسی ارشدِ رشتۀ علوم قرآن و حدیث نگارش یافته و با نگاهی جدید و نقادانه، شش دیدگاهِ متفاوت از زبان‏شناسانِ قدیم و جدید را تحلیل و بررسی کرده است. این جستار بر آن است تا با رویکردی توصیفی‏ـ‏تحلیلی، ساختار و محتوای این اثر را بررسی کند. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که این کتاب توانسته در ساختار و محتوا بر اساس چارچوب و سرفصل‏های کتاب‏های آموزشی و دانشگاهی عمل کند، اما کاستی‏هایی نیز دارد که از جمله مهم‏ترینِ آن‏ها می‏توان به این موارد اشاره کرد: عدم رعایت برخی اصول فنی نگارش، و در حوزۀ محتوا، در ناهمگونی کمّی اثر، تناقض‏گویی، عدم تناسب آیات قرآن با محتوا، ابهام، عدم پردازش درستِ مفاهیم، و عدم توجه به دسته‏بندی و توجه به بسامد واژگانی قرآن

کلیدواژه‌ها