بایستگی‌ها و سنجش کتاب‌های دانشگاهی: کتاب واژه‌شناسی قرآن مجید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

کتاب واژه‏شناسی قرآن مجید، اثر غلامعلی همایی از جمله کتاب‏های تخصصی در حوزۀ معناشناسی قرآن است که بر اساس سرفصل وزارت علوم، و برای دانشجویان کارشناسی ارشدِ رشتۀ علوم قرآن و حدیث نگارش یافته و با نگاهی جدید و نقادانه، شش دیدگاهِ متفاوت از زبان‏شناسانِ قدیم و جدید را تحلیل و بررسی کرده است. این جستار بر آن است تا با رویکردی توصیفی‏ـ‏تحلیلی، ساختار و محتوای این اثر را بررسی کند. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که این کتاب توانسته در ساختار و محتوا بر اساس چارچوب و سرفصل‏های کتاب‏های آموزشی و دانشگاهی عمل کند، اما کاستی‏هایی نیز دارد که از جمله مهم‏ترینِ آن‏ها می‏توان به این موارد اشاره کرد: عدم رعایت برخی اصول فنی نگارش، و در حوزۀ محتوا، در ناهمگونی کمّی اثر، تناقض‏گویی، عدم تناسب آیات قرآن با محتوا، ابهام، عدم پردازش درستِ مفاهیم، و عدم توجه به دسته‏بندی و توجه به بسامد واژگانی قرآن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Involvement and Evaluation of Academic Books: VäžeShenäsiy-e Quran-e Majid (Glossary of Holy Quran)

نویسنده [English]

  • Majid Sadeghi Mazidi
Assistant professor of Faculty of Sciences of Holy Quran
چکیده [English]

Gholam Ali Homäʼiʼs VäžeShenäsiy-e Quran-e Majid (Glossary of Holy Quran), whichanalyzes and criticizes the combination of six old and new skilled linguistics points of views, uses a novel and critical view has known as a specific book in the semantics field of The Quran, particularly for master students. This research is to study the last mentioned book’s structure and content, using descriptive and analytical approach. The research findings reveal that although this book’s structure and content have outperform based on academic framework and curriculums, there are some weakness in its structure that can be noted as: lack of some technical principles of writing. Moreover, the evaluation of the content of Homäʼiʼs work shows the most weakness in quantity heterogeneous of this work, contradiction in terms, inappropriateness of Quranic verses with content, ambiguity, lack of proper involvement in Concepts, lack of attention to categorization, and failure to considerate on the frequency of the Quranic vocabulary as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VäžeShenäsiy-e Quran-e Majid (Glossary of Holy Quran)
  • Gholam-Ali Homäʼi
  • semantics of Quran