تقدیر از نشریه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» در جشنواره نقد کتاب

دوفصلنامه «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» وابسته به سازمان «سمت»، به عنوان نشریه شایسته تقدیر پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب برگزیده شد.
در بخش نخست و ویژه پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب که دوشنبه (1 بهمن‌ماه) در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، دوفصلنامه «نگارش و پژوهش کتب دانشگاهی»، وابسته به پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»، به عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب شد.