نشریه « پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، وابسته به پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت»

این نشریه در راستای اهداف اصلی سازمان در سال 1375 به منظور کمک به انعکاس روند تولیدِ علم، زیر عنوان «سخن سمت» و از سال 1388 با هدف تغییر وضعیت و تبدیل به فصلنامه علمی- پژوهشی، با نام«عیار»، منتشر شد و در مورخ 10/20/ 1391 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با نام «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، به مدیرمسئولی و سردبیری دکتر احمد احمدی و تحریریه جدید، به اعتبار علمی– پژوهشی دست یافت. شایان ذکر است در سال 1394 وضعیت انتشار این نشریه به دو فصلنامه تغییر یافت.

 «پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی» نشریه­ ای دانشگاهی است که با هدف معرفی آخرین یافته ‏های پژوهشگران و صاحب­نظران در حوزه‏ کتاب دانشگاهی منتشر می‏­شود و مقالات آن دستاورد طرحهای پژوهشی، پایان­ نامه ­ها و نقد و بررسی علمی، در حوزه کتاب دانشگاهی است.

 

محورهای دو فصلنامه:

1. جایگاه کتاب دانشگاهی در نظام آموزشی

2. مطالعات مقایسه ­ای کتابهای دانشگاهی با سایر کشورها

3. معیار و بایسته ­های کتاب دانشگاهی

4. مبانی تألیف کتاب دانشگاهی

5. کاربرد نظریه ­های آموزشی در کتاب دانشگاهی

6. نقد و بررسی کتاب­های دانشگاهی در قالب مقاله علمی پژوهشی

7. زبان­شناسی کتاب دانشگاهی

8. مطالعات روان­شناسی کتاب دانشگاهی

9. مبانی و مولفه های ارزشی، فرهنگی و اجتماعی کتاب دانشگاهی

10. جنبه ­های هنری و زیبایی­ شناسی کتاب دانشگاهی

11. حقوق و مالکیت فکری کتاب دانشگاهی

12. فناوری ­های جدید در تألیف کتاب دانشگاهی

13. مسائل فنی نشر کتاب دانشگاهی

14. الگوهای ارزیابی کتاب دانشگاهی

15. راهکارهای افزایش بازدهی کیفی منابع آموزشی علوم انسانی در دانشگاه­ ها

16. بررسی سیر تطوّر و تحول پارادایم ها، جریان ­ها و نظریه ­های علمی در تألیف کتاب دانشگاهی

17. ترجمه و استفاده از شیوه ­ها و راهبردهای آن در تألیف کتاب دانشگاهی

شماره جاری: دوره 22، شماره 43، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-161