صفحه شناسنامه نشریه

شناسنامه علمی شماره


عنوان مقاله [English]

First Page

 1. مدیر مسئول: دکتر محمد ذبیحی

  سردبیر: دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه

   

  هیئتِ تحریریه

  دکتر محمد آرمند/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

  دکتر ابراهیم برزگر/ استاد دانشگاه علامه طباطبایی

  دکتر اسمعیل ابونوری/ استاد دانشگاه سمنان

  دکتر محمود بی‌جن خان/ استاد دانشگاه تهران

  دکتر جواد حاتمی/ استاد دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

  دکتر شهلا رقیب دوست/ دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

  دکتر عباسعلی گائینی/ استاد دانشگاه تهران

  دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی/ دانشیار دانشگاه شاهد

  دکتر علیرضا محسنی تبریزی/استاد دانشگاه تهران

  دکتر فلیسیتاس مکگیل کریست/ استاد دانشگاه گوتینگن و مدیر بخش پژوهش رسانه در مؤسسه بین‌المللی مطالعات کتاب درسی گئورگ اکرت آلمان

  دکتر محمدعلی اکبری/ استاد دانشگاه ایلام

  دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

  دکتر مهدی زارع بهرام‌آبادی/ دانشیار پژوهشکدة تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

  دکتر حسینعلی کوهستانی /استاد دانشگاه فردوسی مشهد

   

  مدیر داخلی: دکتر صدف خلیجیان

  ویراستار: لیلا احمدی کمر پشتی

  مترجم و ویراستار چکیده‌های انگلیسی: دکتر سارا سادات خلیفه سلطانی

  کارشناس: زهرا فداکار

  حروف‌‌نگار و صفحه‌آرا: مریم طاهری

  طراح جلد: معصومه السادات رسول‌زاده

   

  صاحب امتیاز: سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

  این نشریه در پایگاه‌های اطلاعات علمی زیر نمایه می‌شود:

  1. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی: www.isc.gov.ir 2. DOAJ به نشانی www.doaj.org
   3. جهاد دانشگاهی
   (SID) به نشانی: www.SID.ir