درباره نشریه

این نشریه در راستای اهداف اصلی سازمان در سال 1375 به منظور کمک به انعکاس روند تولیدِ علم، زیر عنوان«سخن سمت» و از سال 1388با هدف تغییر وضعیت و تبدیل به فصلنامه علمی- پژوهشی، با نام«عیار»، منتشر شد و در مورخ 20/10/ 1391 از سوی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با نام«پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی»، به اعتبار علمی– پژوهشی دست یافت. در سال 94 نیز وضعیت انتشار این نشریه به دو فصلنامه تغییر یافت.

هدف از انتشار نشریه، معرفی آخرین یافته ‏های پژوهشگران و صاحب­نظران در «حوزه‏ کتاب دانشگاهی» منتشر و مقالات آن دستاورد طرحهای پژوهشی، پایان­نامه­ ها و نقد و بررسی علمی، در حوزه «کتاب دانشگاهی» است،