از «فهم» تا «تبیین» اندیشۀ سیاسی: نقد و بررسی کتاب «فهم نظریه‌های سیاسی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

اگرچه اندیشه‌ورزی سیاسی را می‌توان از جملۀ اولین اشکال اندیشه‌ورزی مکتوب بشری به شمار آورد و بسیاری از متون کلاسیک فلسفی اساساً فلسفۀ سیاسی بوده‌اند، کاوش در چگونگی اندیشه‌ورزی سیاسی و به دست دادن معیارهایی برای درک آنکه چه اندیشه‌ای سیاسی است و چه اندیشه‎ای نیست، قدمتی چندان طولانی‌ ندارد. عموماً در دهه‌های میانی قرن بیستم میلادی بود که پژوهشگران فلسفۀ سیاسی به تبیین و ارائۀ الگوهایی برای فهم اندیشه‌های سیاسی اقدام کردند و کتاب فهم نظریه‌های سیاسی اثر توماس اسپریگنز از جمله آثار ارزشمند در این زمینه به شمار می‌رود. اسپریگنز در این اثر که در میان اهالی علوم سیاسی و به ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بسیار خوش‎خوان بوده است و معمولاً به عنوان منبع درسی یکی از دروس روش‌شناسی و یا نظریه‌های سیاست در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته می‌شود، با ارائۀ الگویی چهار مرحله‌ای شامل مشاهدۀ بحران و بی‌نظمی، تشخیص درد و علت بحران، بازسازی خیالی جامعۀ مطلوب و در نهایت ارائۀ راه‎حلی برای درمان درد، بر آن است که اندیشمندان سیاسی در تأملات خویش ناگزیر از این مراحل گذر کرده‌اند و با فهم این الگو در اندیشه‌های آنان می‌توان ضمن همگامی با آن‌ها در فهم اندیشۀ سیاسی‌شان، به کارآموزی عملی اندیشه‌ورزی سیاسی نزد آنان اشتغال داشت و از این طریق، گامی در جهت اندیشه‌ورزی سیاسی مستقل برداشت. پژوهش حاضر به دنبال آن است که ضمن بررسی مباحث جاری در زمینۀ چیستی اندیشۀ سیاسی و مقولات محوری آن، اجزای مختلف نظریۀ اسپریگنز برای فهم و یا تبیین نظریه‌های سیاسی کلاسیک را بررسی کند و با بازخوانی انتقادی این کتاب، ضعف‎ها و قوت‎های آن را آشکار نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From “Understading” to “Explanation”:Thomas Spragens’ Understanding Political Theory

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Alavipour
Assistant Professor of the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Although political thinking is one of the earliest forms of man's written thinking,  and most of the classical philosophical texts were basically political, exploring the techniques of political philosophization and elaborating criteria for determining what is political and what is not political dates only to the mid-decades of the 20th century. In the mid-decades of the 20th century, the researchers of political philosophy explained and presented patterns for understanding political ideas, and Thomas Spragens’ Understanding Political Theory is one of the most valuable works in this field. Spragens in this work - that is very popular and comprehensible among political sciences experts and the relevant M.A. and PhD students, and is used as a textbook for Methodology or Policy Theories in M.A. level – by presenting a 4-level model that includes 1) observing crisis and disorder, 2) diagnosis of the problem and cause of the crisis, 3) imaginative reconstruction of the polis; and finally 4) prescribing a solution to the problem. In Spragens’ view, each political philosopher in his explorations is inevitably engaged in these levels, and so, applying this model will help the students of political sciences to practically learn how to politically think. Reviewing the current issues on the nature of political thought, the present study attempts to criticize Spragens’ articulation of the subject in order to simultaneously explore its points of strength and weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political theory
  • theory of crisis
  • diagnosis of pain
  • reconstructing the polis
  • prescription