معیارهای کتاب تخصصی مطلوب در رشتۀ زبان انگلیسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام

چکیده

اهمیت کتاب به عنوان عنصر لاینفک آموزش بر کسی پوشیده نیست. در این میان، کتابی مفید و مؤثر خواهد بود که معیار­های مطلوب را داشته باشد. در این تحقیق، تلاش شده‎ است معیار­های یک کتاب خوب و جامع در رشتۀ زبان انگلیسی در مقطع دانشگاهی، بازتعریف و ارائه گردد و به دنبال آن، کتاب­های تخصصی دانشگاهی رشتۀ زبان انگلیسی چاپ شده در انتشارات معتبر داخلی و خارجی با رجوع به معیار­های موردنظر در این مطالعه، ارزیابی شود. در این راستا، از میان ناشران داخلی: سازمان سمت، دانشگاه پیام نور، خط سفید، رهنما و زبانکده، هر کدام یک عنوان کتاب و از میان ناشران خارجی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، کیمبریج، راتلج، بلک‌ول و لانگ‌من نیز هر کدام یک عنوان کتاب انتخاب شده است؛ سپس بر اساس روش تحقیق تحلیل محتوا، کتاب‌های متنخب توسط 20 داور مسلط به انجام پژوهش، ارزیابی شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق (کرسول[1]، 2007) در سطح قابل قبولی گزارش شد. بررسی و ارزیابی کتاب­های موردنظر نشان داد که در مجموع، کتاب­های ناشران سرشناس بین­المللی در مقایسه با ناشران داخلی، با معیارهای موردنظر در این پژوهش تطابق بیشتری داشت؛ اگرچه کتاب­های ناشران ایرانی، در بسیاری جهات، از جمله هم‎خوانی با چارچوب یک کتاب خوب دانشگاهی در سطح قابل قبولی بودند، کاستی­ها و نواقصی نیز در این زمینه مشاهده گردید که در بخش پایانی این تحقیق به آن‎ها پرداخته شد. یافته­های پژوهش، لزوم توجه بیشتر نویسندگان و ناشران داخلی به بهبود سطح کیفی و محتوایی کتاب‌های تخصصی حوزۀ زبان انگلیسی و پوشش کاستی‌های آن‌ها را نشان می‌دهد[1].  Creswell

کلیدواژه‌ها