صورت‌‌‌بندی مسئلۀ سواد دانشگاهی در ایران نظریه‌‌‌ای نو در زمینۀ نوشتار و نثر دانشگاهی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مقالۀ حاضر مبتنی است بر پژوهشی مسئله‌محور حول مسئلۀ نوشتار و سواد دانشگاهی در ایران؛ و بر اساس روش «تحلیل ثانویه» و «مرور نظام‌مند» انجام شده است. «نظریۀ تحصلی شناختی» و «نظریۀ سواد آکادمیک» در زمینۀ نوشتار دانشگاهی را در اینجا صورت‌بندی کرده‌‌‌ام و کاستی‌های رویکرد تحصلی شناختی را شرح داده‌‌‌ام. سپس رویکرد سواد دانشگاهی را به صورت رویکرد کارآمد و بدیل برای ارتقای نوشتار دانشگاهی در ایران معرفی و در انتها نیز راهبردهایی برای بهبود نوشتار دانشگاهی براساس رویکرد سواد دانشگاهی ارائه کرده‌ام. این مقاله از «مقدمه»، «جمع‌بندی» و چهار بخش اصلی تشکیل شده است؛ در «مقدمه» اهمیت موضوع و روش‌شناسی را توضیح داده‌‌‌ام: 1) مسئلۀ نوشتار دانشگاهی در ایران و ویژگی‌های رویکرد شناختی و نوشتار تحصلی؛ 2) چالش‌‌‌های نوشتار دانشگاهی در ایران با تکیه بر داده‌های تحقیقاتی و دیدگاه‌های نظری؛ 3) تبیین چالش‌‌‌های نوشتار دانشگاهی؛ و 4) سواد دانشگاهی به عنوان نظریه‌ای نو برای فهم‌پذیرکردن و مواجهه با مسئلۀ نوشتار دانشگاهی. نهایتاً در«جمع‌بندی» دلالت‌های نظریۀ سواد دانشگاهی را برای سیاست نوشتار دانشگاهی در ایران معرفی کرده‌‌‌ام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problematization of Academic Literacy in Iran A New Theory on Iranian Academic Writing and Prose

نویسنده [English]

  • Ne'matollah Fazeli
Research Associate Professor; Institute for Humanities and Cultural Studies.
چکیده [English]

This paper is based on a problem centered research on problematization of academic literacy and writing in Iran. It is based on a Secondary Analysis and Systematic Literature review method. I have formulated and distinguished two theories of academic writing consisting of a 'cognitive positivist theory' and a 'theory of academic literacy'. Through critical examination of the positivist cognitive theory, I will show this theory's weaknesses and limitations. Then I will introduce the academic literacy theory as an alternative theory to examine and promote academic writing in Iran. Finally I will suggest some strategies for improving academic writing in Iran.
This paper consists of the following parts:
1) Problematization of academic writing;
2) Iranian academic writing challenges;
3) Explanation of the academic writing challenges;
4) Introducing the academic literacy as a new theory of academic writing in Iran.
In the Conclusion, I will explain policy complications of the academic literacy theory for Iranian higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic literacy theory
  • positivist writing theory
  • academic writing
  • strategies for academic literacy