آسیب‌شناسی کتاب درسی مبانی عرفان نظری با رویکرد تحلیل محتوا و روش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

بهره‌ وری کتاب‌های درسی به رعایت شاخص‌های علمی و فنی در تألیف و تدوین بستگی تام دارد. نیل به این هدف نیازمند کارگروهی در تدوین و ارزیابی و نقد مستمر و تلاش برای از بین بردن کاستی‌های بارز و پنهان آن‌ها پس از نشر است. این شاخص‌ها متنوع و فراوان است و صاحب‌نظران با نگاه اجمالی و تفصیلی، گونه‌ها و شمار متعددی از آن‌ها را برشمرده‌اند. این نگاشته در نظر دارد کتاب مبانی عرفان نظری تألیف دکتر سعید رحیمیان را که به عنوان کتاب درسی دانشگاهی از سوی سازمان مطالعه و تدوین (سمت) منتشر و معرفی شده است ارزیابی کند. ملاک ارزیابی معطوف به شاخص‌های محتوایی و روشی است. محک‌زدن این متن درسی با این ملاک‌ها نمایان می‌سازد این متن در برابر این شاخص‌ها دچار کمبودهای بسیاری است و نمی‌تواند زمینه‌های عاطفی، شناختی و مهارتی دانشجویان را با توجه به میزان آگاهی و آمادگی ذهنی و همچنین ویژگی‌های شخصیتی و روانی و علایق آنان تأمین کند و تا تحقق‌بخشی اهداف آموزشی فاصلۀ بسیار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of a Textbook: Principles of Theoretical Mysticism a Contextual and Methodological Approach

نویسنده [English]

  • Mohamadreza Ershadinia
Associate Professor of Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Efficacy of textbooks is in strong correlation with the focus put on their technical and methodological criteria. Attaining this objective is only possible with group work in compilation of the books as well as their continuous revision and evaluation and trying to obviate their obvious and obscure shortcomings post-publishing revisions. These criteria are diverse and numerous and experts have explicated many of them briefly or in detail. This study is an assessment of Dr. Saeed Rahimian’s Principles of Theoretical Mysticism which has been published as a textbook by SAMT organization. It is being evaluated against contextual and methodological criteria. Assessment of this textbook against these criteria reveals many shortcomings and proves it cannot be emotionally, cognitively and skill-wise satisfactory for students with different knowledge, mindset, character, and personality, and it is way behind the educational objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criteria for academic textbooks
  • assessment of academic textbooks
  • efficacy of a publication
  • educational methods and objectives